Добредојдовте во системот ЈПП е-Аукции на Министерството за економија

Со овој систем се овозможува квалитетен, брз, транспарентен и унифициран начин на водење на електронски аукции.


На овој начин е овозможено електронски да се водат е-аукции во постапката за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство, по првична целосна евалуација на понудите, во кој понудувачите ги ревидираат дадените цени, така што рангирањето се врши автоматски.


Сите корисници кои веќе го користат модулот за аукции на системот за ЕСЈН, за најава на системот за ЈПП електронски аукции, ги користат истите кориснички имиња и лозинки.


Ви благодариме на довербата,


Министерство за економија