Политика на приватност


Министерството за економија на Република Северна Македонија ја препознава важноста на приватноста и затоа обезбедува заштита на личните податоци добиени по било кој основ, а кои автоматски или рачно се обработуваат при користење на било кои услуги од Министерството.

Политиката за приватност на Министерството на економија e заснована врз Законот за заштита на лични податоци. Министерството за економија ги презема пропишаните технички и организациски мерки за заштита на личните податоци во текот на своето работење.

Доколку Министерството разменува лични податоци со трети лица (други државни и јавни институции и органи, правосудни органи и субјекти кои имаат законски основ да користат податоци од Министерството за економија), тоа се прави исклучиво за остварување на законски утврдените надлежности.

При секоја посета на веб страницата, на Вашиот компјутер се запишуваат колачиња за кои Министерството за економија има посебна политика и која можете да ја најдете на линкот: Политика за користење на колачиња

Внимателно прочитајте ја оваа Политика за приватност. Вашето користење на веб-страницата e-koncesii.mk значи прифаќање на оваа Политика за приватност.

Доколку не се согласувате со условите наведени во оваа Политика за приватност, Ве молиме не користете ја веб-страната на Министерството за економија.

Оваа Политика за приватност не се однесува на веб страници кои сте ги посетиле преку некој од линковите (надворешни линкови - трети страни) поставени на нашата веб страница.

Министерство за економија